9 listopada 2017

Kontakty do partnerów Międzygminnej Strefy Gospodarczej:

Urząd Miejski w Cieszynie

Rynek 1
43-400 Cieszyn

tel. 33 4794 200
fax 33 4794 303

e-mail: strefa@um.cieszyn.pl
http: www.um.cieszyn.pl


 

Urząd Gminy Dębowiec

ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec

tel. 33 853 38 81
tel./fax 33 856 22 83

e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl
http: www.debowiec.cieszyn.pl


 

Urząd Gminy Hażlach

ul. Główna 57
43-419 Hażlach

tel. 33 856 94 79, 33 856 94 92,
33 856 95 55, 33 856 72 12
fax 33 856 73 19, 33 852 42 11

e-mail: ug@hazlach.pl
http: www.hazlach.pl


 

Urząd Miejski w Skoczowie

Rynek 1
43-430 Skoczów

tel. 33 853 38 54
fax 33 853 91 52

e-mail: um@um.skoczow.pl


 

Urząd Gminy w Chybiu

ul. Bielska 78
43-520 Chybie

tel. 33 856 10 96
fax 33 854 50 55

e-mail: sekretariat@chybie.pl
http: www.chybie.pl